สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร. 02-441-6000 ต่อ 2202

แฟนเพจ https://www.facebook.com/CIsquare