ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงานของสถาบันฯ ศึกษาดูงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คุณรุ่งทิพย์ สารวงศ์ รองผู้อำนวยการ และ นางวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ให้การต้อนรับ

ศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” และ “การส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น