งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง​ ​(AR)​ เพื่อการเรียนรู้​ประวัติศาสตร์​ รักชาติ ​ศาสตร์​ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ภายใต้คอนเซปต์ ภูมิใจภักดิ์ รักความเป็นไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย จากธนบัตรอันทรงคุณค่า

ก้าวใหม่กับการพัฒนาระบบ AR วิชาประวัติศาสตร์ (Augmented reality) ครั้งแรกของประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือการนำเทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือจริงเข้าด้วยกัน (เพิ่มเติม…)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระยะ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระยะ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่นี่

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมัครเข้าร่วมการประกวด แนวคิดธุรกิจที่ตอบรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ

ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมัครเข้าร่วมการประกวด แนวคิดธุรกิจที่ตอบรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่ และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เพื่อชิงเงินรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 7 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประชุมหารือ โครงการ GSB Innovation Club และพื้นที่จัดทำ Co-Working Space

ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 นำโดยท่านรองอธิการบดี อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม, ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์สมใจ  ศรีเนตร และรองผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต ร่วมประชุมหารือ โครงการ GSB Innovation Club และพื้นที่จัดทำ Co-Working Space ร่วมกับตัวแทนของธนาคารออมสิน (เพิ่มเติม…)

โครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายสุรสิทธิ์  วรรณฤมล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนางานสร้างสรรค์และนวัตกรรม สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในช่วงที่ 2 ของโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Temasek Foundation International Specialists’ Community Action & Leadership Exchange Program 2018 (TF-SCALE 2018)) (เพิ่มเติม…)