ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระยะ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระยะ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่นี่

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมัครเข้าร่วมการประกวด แนวคิดธุรกิจที่ตอบรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ

ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมัครเข้าร่วมการประกวด แนวคิดธุรกิจที่ตอบรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่ และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เพื่อชิงเงินรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 7 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประชุมหารือ โครงการ GSB Innovation Club และพื้นที่จัดทำ Co-Working Space

ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 นำโดยท่านรองอธิการบดี อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม, ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์สมใจ  ศรีเนตร และรองผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต ร่วมประชุมหารือ โครงการ GSB Innovation Club และพื้นที่จัดทำ Co-Working Space ร่วมกับตัวแทนของธนาคารออมสิน (เพิ่มเติม…)

โครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายสุรสิทธิ์  วรรณฤมล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนางานสร้างสรรค์และนวัตกรรม สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในช่วงที่ 2 ของโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Temasek Foundation International Specialists’ Community Action & Leadership Exchange Program 2018 (TF-SCALE 2018)) (เพิ่มเติม…)

โครงการออกแบบด้านนวัตกรรมอาหาร และ Smart Packaging ครั้งที่ 2 เรื่อง การออกแบบโลโก้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ในวันที่ 5 – 7  มีนาคม  2562 สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม จัดโครงการออกแบบด้านนวัตกรรมอาหาร และ Smart Packaging  ครั้งที่  2  เรื่อง การออกแบบโลโก้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า โดยให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าในระยะยาวอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม…)