ได้แก่ ทีมหุ่นยนต์ AGV ทีม Arrow Up ทีม Rosobot Cleaning ทีม Safety First ทีมมอเตอร์ไซค์ Hybrid และ ทีมระบบตรวจประสิทธิภาพการผลิต ที่ได้ผ่านการคัดเลือกของเวที Startup Thailand League 2020 โดย NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ทีมนักศึกษาทั้ง 6 ทีมได้รับการคัดเลือกเป็น 200 ทีมจากทั้งหมด 400 ทีมภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 39 แห่ง OMS-PSU - งานอบรม ประชุม สัมมนาที่เข้าร่วมแข่งขันเสนอไอเดียธุรกิจและผ่านเข้าสู่ Startup Demo Day รวมทั้งเข้ารับการบ่มเพาะกับ Certified Incubators ตลอดจนทำข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่จากกองทุนยุวสตาร์ทอัพ( Youth Startup Fund)งบประมาณไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อทุนต่อไป โครงการนี้ดำเนินการโดย ศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ อ.ธัญญาลักษณ์ โชติพฤกษ์ หัวหน้าโครงการฯ โดยมีคณาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงดังนี้ อ.กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา อ.สถิตย์เทพ สังข์ทอง อ.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด อ.นิธินพ ทองวาสนาส่ง อ.ชัยอนันต์ สาขะจันทร์ และโค้ชธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ หลักสูตรบ่มเพาะฯ Entrepreneur Startup Program โดย อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม Startup นักศึกษาของ มทร.รัตนโกสินทร์ ทั้ง 6 ทีม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น