ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม, อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงานของสถาบันฯ ได้ศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” และ “การส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม”

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy : SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดี

ศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” และ “การส่งเสริมการใช้ ประโยชน์งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น